Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Gastory

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep Internetowy Gastory. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Gastory jest Jerzy Petryłka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gastory jest Jerzy Petryłka z siedzibą ul. Legionów Polskich 31, 38-500 Sanok, NIP 687-138-08-13 - zwany dalej „Administratorem”.

2. Firma Gastory dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas dokonywania zakupów w ramach Sklepu Internetowego Gastory w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a także zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą ochronie danych osobowych) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zbiór danych Klientów Sklepu Internetowego Gastory zgłoszony został Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

3. Sklep Internetowy Gastory nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu Internetowego Gastory.

4. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy Gastory i przechowywane na komputerze Klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez klienta ze Sklepu Internetowego Gastory. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy Gastory w celu obsługi i zapewnienia możliwości udostępnienia Klientowi interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klienta zakupów.

5. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy Gastory mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania i służą do przechowywania informacji takich jak hasło, login. W każdym wypadku można zablokować instalowanie plików lub usunąć stałe pliki, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

6. Obok plików cookies Sklep Internetowy Gastory może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której korzysta Klient. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i nie będą łączone z przekazanymi przez Klienta danymi osobowymi.

7. Administrator będzie zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Sklepu Internetowego Gastory oraz innych form komunikacji podczas dokonywania zakupów i procesu rejestracji: nazwisko i imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy, adres zamieszkania w wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer NIP Klienta.

8. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu Internetowego Gastory.

9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji uprawnień można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego Gastory.

10. W celu realizacji umowy Sklep Internetowy Gastory może przetwarzać dane osobowe Klientów w różnych celach: firmom kurierskim w przypadku gdy klient korzysta z opcji dostawy towaru przesyłką kurierską, w celu rozpatrywania reklamacji, zwrotów, w przypadku odstąpienia od umowy, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych czy instytucjom kredytowym, przy pomocy której Sklep Internetowy Gastory przeprowadza ocenę kredytową

11. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego Gastory mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych, działają one niezależnie nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy Gastory. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep Internetowy Gastory nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.